A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Licittárgyalási felhívás  

Kazincbarcika Város Önkormányzata nyilvános licittárgyalás útján értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Hrsz. Természetbeni cím Megnevezés Alapterület (m2) Induló ár Pályázati biztosíték összege Licittárgyalás időpontja
1351/29 - kivett beépítetlen terület 962 1.539.200.- Ft + ÁFA 150.000.- Ft 2023. február 14. (kedd) 10:00

Az ingatlanra vonatkozó licittárgyalási felhívás elérhető a táblázatban szereplő helyrajzi számra kattintva.

A felhívással és az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információt munkaidőben 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségeken nyújtunk: 
tel.: +36-30/278-3743 
e-mail: ingatlan [kukac] barcikaszolg.hu

 

FELHÍVÁS  

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány által a vállalkozásokra és intézményekre megállapított új, a korábbiakhoz képest többszörös távhőszolgáltatási díjak miatt költségcsökkentési okokból a Barcika Szolg Kft. Ügyfélszolgálati Irodája 2022. november 14-től (hétfő) határozatlan időre, ideiglenesen átköltözikKazincbarcika, Egressy Béni út 19. sz. alatti földszinti ingatlanba (volt Raiffeisen Bank).

Az ügyintézés a költözést követően is változatlan formában, az eddig megszokott módon és időben zajlik. A továbbiakban minden változással kapcsolatban honlapunkon, a www.barcikaszolg.hu címen tájékozódhatnak.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Éves felülvizsgálat a szociális jogcímen bérbeadott önkormányzati ingatlanok esetében  

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének lakásrendelete szerint a szociális helyzet alapján bérbeadott önkormányzati tulajdonú lakások bérlői vonatkozásában a jogosultsági feltételek meglétét nemcsak bérbeadáskor, hanem évente felül kell vizsgálnia a Barcika Szolg Kft.-nek. Idén a felülvizsgálatra a nyár folyamán kerül sor. 

A cég a bérlőket levélben tájékoztatja arról, hogy mely dokumentumokat, milyen határidővel kell beszolgáltatniuk, továbbá arról, hogy amennyiben a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn vagy elmulasztják benyújtani határidőben a kért dokumentumokat, az milyen következményekkel jár.

A rendelet értelmében szociális helyzet alapján bérbeadott önkormányzati tulajdonú ingatlan azoknak a személyeknek jár, akik vagyoni és jövedelmi viszonyaik alapján rászorulnak arra. A bérleti díj mértéke 200 Ft/m2/hó.

A vizsgálat során azt ellenőrzik, hogy a bérlőnek és a vele együtt költöző személynek van-e lakástulajdona, lakás résztulajdona, továbbá rendelkezik-e egyéb lakásbérleti és bérlőtársi jogviszonnyal. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a felülvizsgálatot megelőző hat hónap átlagjövedelme alapján nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének egyedülálló esetén 250%-át, az igénylő és a vele együtt költözők esetén pedig – az együtt költözők jövedelmét is figyelembe véve – a 200%-át. Vizsgálják azt is, hogy a bérlemény után bérleti díj, használati díj, külön szolgáltatási díj vagy közüzemi díjtartozása fennáll-e a bérlőnek, valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozóan valós adatokat közölnek-e. A bérleményben élőknek az ingatlanvagyona nem haladhatja meg a 1,5 M Ft-ot, amelyről nyilatkozniuk kell.

Feltétel továbbá, hogy nem lehet a bérlőnek vagy a vele együtt élő személynek az önkormányzattal vagy bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságával, intézményével szemben lejárt követelése. 

A felülvizsgálatra azért van szükség, hogy aki a fenti feltételeknek nem felel meg, jogosulatlanul ne vehesse igénybe a lakbértámogatást, a továbbiakban piaci alapon meghatározott bérleti díjat kell fizetnie, amelynek mértéke: az alapbérleti díj – 700 Ft/m2/hó – és a lakás és lakóépület környezete alapján meghatározott 0,5-10-ig terjedő szorzószám szorzata. 
Fontos tudni, hogy a felülvizsgálathoz a bérlő köteles a bérbeadó felhívására a jövedelmi és vagyoni viszonyait igazolni, a szükséges dokumentumokat, igazolásokat rendelkezésre bocsátani. A határidő elmulasztása vagy a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén a lakbértámogatást a mulasztás vagy a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával megszüntetik, és a bérlő a piaci alapon meghatározott bérleti díj fizetésére köteles.
 
 

 

Tájékoztató munkadíjak változásáról  

Tisztelt Felhasználóink, Díjfizetőink!

Mivel Társaságunk saját tulajdonú távvezetéki és hőközponti berendezéseinek tervszerű megelőző karbantartása és az eseti hibaelhárítási feladatok egyre nagyobb terhet rónak kollégáinkra, tájékoztatjuk Önöket, hogy a Barcika Szolg Kft. a jövőben a távhőszolgáltatási tevékenységén túl a felhasználói, díjfizetői tulajdonban álló fűtési rendszerek és berendezések karbantartását, ellenőrzését, illetve cseréjét a továbbiakban kizárólag egyedi megrendelés alapján tudja elvállalni.

Az egyedi megrendelések teljesítését Társaságunk kapacitásainak figyelembevételével, ütemezett időpontban tudja jövőben vállalni, a lent felsorolt díjtételek alkalmazása mellett.

Vállakozási díjaink a 2022. 06. 01-jén és azt követően megkezdett munkavégzés esetén az alábbiak:

Kiszállási díj: 3.000 Ft/alkalom + ÁFA
Rezsióradíj: 7.000 Ft/óra + ÁFA
Fűtési rendszer ürítés-feltöltés díja fűtési idényen kívül: 15.000 Ft/alkalom + ÁFA
Fűtési rendszer ürítés-feltöltés díja fűtési idényben: 40.000 Ft/alkalom + ÁFA
Használati melegvíz kizárás: 7.000 Ft/alkalom + ÁFA
Használati melegvíz visszanyitás: 7.000 Ft/alkalom + ÁFA

Fűtési idényen kívüli időszak: tárgyév május 16-ától szeptember 14-éig.
Fűtési idény: tárgyév szeptember 15-étől tárgyévet követő év május 15-éig.

A megrendeléseiket a Liget u. 2. szám alatt található épületünk földszintjén tudják megadni minden nap 0-24 óráig. Érdeklődni, további tájékoztatást kérni a megrendelésekkel kapcsolatban a 06/48-310-038 telefonszámon, vagy a tavho[kukac]barcikaszolg.hu e-mail címen lehet.
 

 

Újranyitás  

Tisztelt Ügyfeleink!

A Barcika Szolg Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában a távhőszolgáltatással összefüggő ügyekkel kapcsolatban az alábbi módon és időben állunk szíves rendelkezésükre:

SZEMÉLYES és TELEFONOS ügyintézés
hétfő: 7:00 – 19:00
kedd: 8:00 – 15:30
csütörtök: 8:00 – 15:30

PÉNZTÁRI nyitvatartás 
(kizárólag bankkártyával történő fizetés lehetséges)
hétfő: 7:00 – 18:45
kedd: 8:00 – 15:30
csütörtök: 8:00 – 15:30

CSAK(!) TELEFONOS ügyintézés
szerda: 8:00 – 15:30
péntek: 8:00 – 12:00

Írásban (posta, email) a továbbiakban is folyamatosan fogadjuk megkereséseiket.
Köszönjük együttműködésüket és az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Kazincbarcika, 2022. március 7.
 

 

Tájékoztatók  

Tekintettel a jelenlegi vírushelyzetre, védve az Önök egészségét, szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a távhőszolgáltatási számlák rendezését a postai csekkes fizetési módon kívül az alábbi tájékoztatóban leírt fizetési módokon is megtehetik, amelyekhez nem szükséges közösségbe menniük, illetve csökkenthetik a készpénzzel való kapcsolatukat.

Választható számlafizetési módok

Ezért kérjük Önöket, ha tehetik, a számláink kiegyenlítésénél részesítsék előnyben az ajánlott fizetési módokat.


Köszönjük szíves együttműködésüket!
 

 

Hibabejelentés  

Társaságunk 0-24 órás telefonos és személyes hibabejelentőt működtet.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Liget utca 2.

Telefonszám: 06-48/310-038

E-mail cím: tavho[kukac]barcikaszolg.hu

 

Ügyfélszolgálat  

  Ingatlan

Ügyfélfogadási idő:

 • csütörtök: 8:00 - 15:30
  (ebédidő: 12:00 - 12:30)

  Távhő

Ügyfélfogadási idő:

  Jelenleg nyitva. Zárás rövidesen!

 • hétfő: 07:00 - 19:00
 • kedd: 08:00 - 15:30
 • szerda: 08:00 - 15:30
  (csak telefonos ügyfélszolgálat!)
 • csütörtök: 08:00 - 15:30
 • péntek: 08:00 - 12:00
  (csak telefonos ügyfélszolgálat!)
 • szombat: zárva
 • vasárnap: zárva