A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Tájékoztató garzonházban igényelhető bérlakásra való jogosultság feltételeiről  

1. Garzonház lakásaira azok a Kazincbarcika Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában kazincbarcikai tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállamok állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által Kazincbarcika város közigazgatási területére kiadott EGT tartózkodási engedéllyel.
jogosultak, akik

  • házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élnek és
  • mindketten 35 év alattiak és
  • lakásra vonatkozó tulajdonjoggal vagy önkormányzati bérlakásra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti (bérlőtársi) jogviszonnyal nem rendelkeznek és
  • az egy főre eső havi nettó jövedelmük eléri, vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át; (57.000-Ft-ot)

továbbá megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:

a.) mindketten állandó jellegű kereső tevékenységet folytatnak (beleértve az anyasági ellátásban részesülőket is),
b.) mindketten felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói,
c.) egyikük állandó jellegű kereső tevékenységet folytat, a másik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

2. A b.) és c.) pontokban foglalt igénylők akkor is jogosultak a garzonház lakásaira:

  • ha az egy főre eső havi nettó jövedelmük nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, de a lakás fenntartási költségeinek megfizetésére és
  • a c.) pontban foglalt igénylők esetén az előtakarékosság fizetésére helyettük más személy kezességet vállal.

3. Az 1. pont a.) és c.) pontjában foglalt igénylők – ha egyébként a rendeleti feltételeknek megfelelnek is – csak akkor jelölhetők bérlőként a lakásra, ha éves szinten a garzonházi lakás bekerülési költségének 5 %-át elérő összegű lakáscélú előtakarékosságot vállalnak.

Az előtakarékossági szerződést Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal kell megkötniük legalább a bentlakás időtartamára.

4. A garzonházi lakás legfeljebb öt évre adható bérbe, öt év után a bérlőtársaknak a garzonházat el kell hagyniuk.

5. Amennyiben az állandó jellegű kereső tevékenységet folytató bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló bérlő hallgatói jogviszonya megszűnik, úgy a bérleti jogviszonyt a bérbeadó köteles 6 hónapos felmondási idővel megszüntetni.