A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Általános közzétételi kötelezettségek  

Közzétételi kötelezettségek - a jogszabályok által előírt tartalommal és formában
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése
A Barcika Szolg Kft. elérhetőségi adatai
Ügyfélszolgálati kapcsolatok
II. A szervezeti struktúra
Adat megnevezése
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
III. A szerv vezetői
Adat megnevezése
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezése
A cég (Barcika Szolg Kft.) tagvállalatai
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. Lapok
I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cím:  3525 Miskolc Fazekas utca 2.
Telefonszám: +36 46 353-411
Miskolci Törvényszék cégbírósága
Ügyfélfogadás:  Hétfő-csütörtök: 9-11-ig
Péntek: 8-15-ig
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cím:  3525 Miskolc Fazekas utca 2.
Telefonszám: +36 46 353-411
Miskolci Törvényszék cégbírósága
Ügyfélfogadás:  Hétfő-csütörtök: 9-11-ig
Péntek: 8-15-ig
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai (hiányzott a közz.egys - gl-szöveg)
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
 
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
 
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Nyilvános kiadványok
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. A testületi szerv döntései előkészítésének a rendje
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VIII. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
IX. Hirdetmények
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
X. Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Titkárság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
3700 Kazincbarcika Munkácsy tér 1. Tel (48) 510-560, titkarsag[kukac]barcikaszolg.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
XI. Közzétételi listák
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése
I.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Adat megnevezése
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Működési statisztika
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Számviteli beszámolók
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
III. A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Támogatások
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
Adat megnevezése
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani." http://barcikaszolg.hu/kozerdeku/ A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
IV. Koncessziók
Adat megnevezése
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Egyéb kifizetések
Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
JELENLEG NINCS A BARCIKA SZOLG KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Adat megnevezése
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
VII. Közbeszerzés
Adat megnevezése
1. Közbeszerzési információk (éves közbeszerzési terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)