A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Távhő ügyfélszolgálat  

Elérhetőség:

Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. (bejárat az Egressy út felől)

Telefonszám: 06-21/350-0120 hívható ügyfélfogadási időben

Email-cím: ugyfelszolgalat[kukac]barcikaszolg.hu

Ügyfélfogadási idő:

  Ma már bezárt.

 • hétfő: 07:00 - 19:00
 • kedd: 08:00 - 15:30
 • szerda: 08:00 - 15:30
  (csak telefonos ügyfélszolgálat!)
 • csütörtök: 08:00 - 15:30
 • péntek: 08:00 - 12:00
  (csak telefonos ügyfélszolgálat!)
 • szombat: zárva
 • vasárnap: zárva

Pénztári nyitvatartás:

 • hétfő: 7:00 – 18:45 
 • kedd: 8:00 – 15:30
 • csütörtök: 8:00 – 15:30

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKRÓL  

1.)    Ügyintézésnél a személyazonosság beazonosításához minden esetben szükséges iratok/dokumentumok:

Eljáró személy: Iratok/dokumentumok:
Lakossági ügyfél
 • személyigazolvány VAGY egyéb fényképes igazolvány
 • lakcímkártya
Nem lakossági ügyfél
 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta
 • cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
 • szervezet és intézmény esetén nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat
Meghatalmazott
 • két tanúval ellátott Meghatalmazás (letölthető itt)
 • személyigazolvány VAGY egyéb fényképes igazolvány
 • lakcímkártya

2.)    A különböző ügykörökhöz a következő dokumentumok szükségesek az 1.) pontban meghatározott iratokon kívül

Ügykör: Iratok/dokumentumok:
Névátiratás a névváltoztatásról készült anyakönyvi kivonat
Levelezési/számlázási cím átiratás írásbeli bejelentés szükséges, egyéb dokumentumra nincs szükség
Adásvétel Tulajdonos-/díjfizetőváltozást bejelentő adatlap (letölthető itt)

Birtokbaadási jegyzőkönyv:

 • amennyiben nem készült, abban az esetben társaságunk Birtokbaadási jegyzőkönyv (letölthető itt) című nyomtatványát kell kitölteni
 • ha társaságunk által kiadott Birtokbaadási jegyzőkönyvét töltik ki, de az adásvételnél 2 eladónál és/vagy 2 vevőnél több szerepel, akkor szükséges a Birtokbaadási jegyzőkönyv pótlap (letölthető itt) kitöltése is

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

Adásvételi szerződés

 • adásvételi szerződés esetén a teljes, minden oldalt tartalmazó dokumentum szükséges, melyen a meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges
Bérlés/bérbeadás Tulajdonos-/díjfizetőváltozást bejelentő adatlap (letölthető itt)

Bérleti szerződés:

 • teljes, minden oldalt tartalmazó dokumentum szükséges, melyen a meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges
Ajándékozás Tulajdonos-/díjfizetőváltozást bejelentő adatlap (letölthető itt)

Ajándékozási szerződés:

 • teljes, minden oldalt tartalmazó dokumentum szükséges, melyen a meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

Árverés Tulajdonos-/díjfizetőváltozást bejelentő adatlap (letölthető itt)

Árverési jegyzőkönyv:

 • teljes, minden oldalt tartalmazó dokumentum szükséges, melyen a meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges

Árverezés során készült birtokbaadási jegyzőkönyv

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

Öröklés/ Elhalálozás Amennyiben NEM KÉSZÜLT még jogerős hagyatékátadó végzés:
 • halotti anyakönyvi kivonat
Amennyiben már KÉSZÜLT jogerős hagyatékátadó végzés:
 • jogerős hagyatékátadó végzés
 • több örökös esetén meghatalmazás, hogy az egyik örökös eljárhasson a többi helyett/nevében

A gyors ügyintézés érdekében kérjük, amennyiben lehetséges, társaságunkat a honlapunkról letöltött és teljesen kitöltött nyomtatványokkal keressék fel, elkerülve ezzel a hosszú ügyintézési időt.

 

Letölthető dokumentumok  

Űrlapok:

Birtokbaadási jegyzőkönyv

Birtokbaadási jegyzőkönyv pótlap

Díjfizetési mód változtatás bejelentő

Meghatalmazás

Tulajdonos-/díjfizetőváltozást bejelentő adatlap

Tájékoztatók:

Választható számlafizetési módok

Tájékoztató a felhasználó (tulajdonos) és a díjfizető kötelezettségéről